چاپ خبر
نیازمند زبان مفاهمه با اندیشه‎های سیاسی مختلف‌ هستیم
روزنامه همدلی   |   18 آذر 1396   |   کد خبر: 41118   |   لینک خبر:   hamdelidaily.ir/n41118

مسئول دفتر رئیس‌جمهور گفت: تلاش برای اشتغال، تولید و معیشت مردم، کاری نیست که فقط یک وزیر یا دولت به تنهایی بتواند انجام دهد. ما نیازمند حمایت همه هستیم.محمود واعظی در گفت‎وگو با خبرآنلاین درباره گام‌های بلند دولت در ایجاد فضای باز برای صحبت همه مردم در طرح انتقاد به عملکرد دولت، آنگونه که رئیس‌جمهور اخیرا عنوان کرد، گفت: این یکی از سیاست‌هایی بود که آقای رئیس‌جمهور در سال 92 اعلام کرد و بر این اساس همواره فضا برای نقد دولت باز بود. واعظی تاکید کرد: همچنین ما نیازمند این هستیم که زبان مفاهمه با احزاب سیاسی و اندیشه‌های مختلف داشته باشیم. اگر همدیگر را درک کنیم، طبیعی است که می‌توانیم در کارمان موفق‌تر باشیم.