چاپ خبر
چه باید کرد؟
روزنامه همدلی   |   28 بهمن 1395   |   کد خبر: 27092   |   لینک خبر:   hamdelidaily.ir/n27092

کمال‌الدین پیرموذن- دولت‌های معاصر ایران به طور سنتی و تاریخی، بر نفت تکیه زده‌اند، کارهای خود را با درآمد نفت سامان داده‌اند و ناکارایی‌های خود را با آن پوشانده‌اند، اکنون با عنایت به بیم‌دهی‌ها و انذارهای رهبری و واقعیت‌های امروز دنیا و ایران، گاه آن فرارسیده است که دولت، بیش از پیش، به جای نفت به مردم تکیه کند و از ذخایر دانش، آگاهی، ثروت و تجربه آنان بهره گیرد. مردم، تنها منشا مشروعیت نیستند، بلکه آنها منشا آگاهی، توسعه، رشد، دانش و اطلاعاتند. بنابراین نه تنها دولت مردم‌سالاری حقیقی، دولتی است که در اعمال حاکمیت خویش به رای مردم تکیه کند، بلکه در دنیای امروز، دولت کارآمد نیز دولتی است که به دانش، آگاهی و اطلاعات مردم به عنوان سرمایه بنگرد و به آن بهتر و بیشتر، تکیه زند و از آن به نیکی بهره گیرد. مردم رشید ایران اسلامی، در اوج نیازها و فشارهای اجتماعی و اقتصادی، عزت نفس خویشتن را از دست نمی‌دهند و اندیشه خود را بازیچه نیازهایشان نمی‌کنند. بی‌گمان این بلوغ فکری و اجتماعی مردم، سرمایه عظیمی است که همه متصدیان امور ملت، باید برای ساختن این دیار، به آن فراوان تکیه کنند.
باید منافع ملی را برمنافع گروه‌ها و دستگاه‌های دولتی مقدم داشت و نگذاشت برای حفظ و آبروی این فرد و آن مقام، آبروی نظام و دولت اعتدال در معرض خطر قرار گیرد. با شرایطی که اکنون اقتصاد جامعه ایران درگیر آن است، مدیران صنعتی کشور، در عمل، نمی‌توانند و نتوانستند در کوتاه‌مدت، تحول اساسی ایجاد کنند، پس بیایید همه اندیشه‌ها را به میدان بکشانید و به همه تجربه‌ها، در عصر شتاب تاریخ، فراخوان دهید. علی رغم توفیقات فراوان اقتصادی دولت یازدهم، دو، سه وزارتخانه این دیار، علی‌رغم ظاهرشان، بر مردم‌سالاری استوار نیستند و فرایند مشارکت موثر کارشناسی در تصمیم‌سازی، در آن‌ها مختل است. باید فرایند مشارکت عمومی با تکیه برملت توانمند و توجه به سیاست‌های اقتصادمقاومتی را، در تصمیم‌سازی‌ها تجربه کنند. آرزوی همه دلسوزان نظام، سربلندی دولت و مردم مومنی است که با وجود همه تنگنا‌ها و دشواری‌ها، چون به مردم‌سالاری دینی برای اعتلای اسلام و ایران، باور یافته‌اند، با عزمی متوکلانه مجدد رئیس معتدل و مدبر دولت یازدهم را برخواهند گزید.