چاپ خبر
با حضور مرتضوی در دادگاه
دادگاه تجدید نظر کهریزک برگزار شد
روزنامه همدلی   |   10 شهریور 1395   |   کد خبر: 17750   |   لینک خبر:   hamdelidaily.ir/n17750

جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با حادثه کهریزک، روز گذشته برگزار شد. این جلسه از ساعت ۹ صبح در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آغاز شد و تا ساعت ۱۴ طول کشید. میرمجیدطاهری وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی پس از پایان جلسه گفت: ما و سعید مرتضوی در این جلسه دفاعیات‌مان را انجام دادیم؛ البته دفاعیات همچنان ادامه دارد. سعید مرتضوی پس از پایان جلسه رسیدگی، بدون حضور در جمع خبرنگاران دادگاه تجدیدنظر را ترک کرد.
زمان جلسه آینده هنوز مشخص نشده است
میرمجید طاهری وکیل خانواده روح‌الامینی درباره دادگاه تجدید نظر روز گذشته توضیحاتی ارائه کرد. او با اشاره به حضور اولیای دم در این جلسه گفت: آقای روح‌الامینی به همراه همسرش در این جلسه حضور داشت. طاهری با اشاره به جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده کهریزک عنوان کرد: جلسه در حالی به پایان رسید که هنوز جلسات رسیدگی به این پرونده ادامه خواهد داشت. او افزود: در جلسه امروز آقای مرتضوی در دادگاه حاضر شد و در جایگاه دفاع از خود هم مطالبی را مطرح کرد، ما هم مواردی را عنوان کردیم و بقیه مباحث به جلسه آینده موکول شد که البته زمان جلسه آینده هنوز مشخص نشده است. وکیل خانواده روح‌الامینی با اشاره به حضور اولیای دم در این جلسه گفت: آقای روح‌الامینی به همراه همسرش در این جلسه حضور داشت. پیش از این دادگاه برای مرتضوی در مورد پرونده کهریزک در خصوص اتهامات معاونت در قتل و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع، حکم برائت صادر کرده بود که با اعتراض خانواده روح الامینی به این حکم، همین پرونده به دیوان عالی کشور رفت و در آنجا تشخیص داده شد که این پرونده باید در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد. سعید مرتضوی دو پرونده داشت که یکی مربوط به تامین اجتماعی و دیگری در مورد حادثه کهریزک است. از آنجا که  سعید مرتضوی در پرونده کهریزک که با شکایت اولیای‌دم روح الامینی تشکیل شده بود، تبرئه شد، با اعتراض ما این پرونده به شعبه 38 دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی هم این پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده
است.
ربیعی: مرتضوی از من شکایت کرده است
در حالی که دادگاه تجدید نظر مشغول رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی درباره پرونده کهریزک بود، علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی به مجلس رفته بود تا به سوال نادر قاضی پور درباره انتصاب مدیران نالایق در تامین اجتماعی و شرکت شستا که باعث زیان‌ده شدن این شرکت می شود. ربیعی در بخشی از پاسخ خود به نماینده مردم ارومیه درباره عدم رسیدگی به موارد مربوط به تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پرداخت. ربیعی گفت که «رئیس سابق تامین اجتماعی بابت این تحقیق و تفحص از من شکایت کرده و من در دادگاه به عنوان متهم احضار شده ام یعنی جای شاکی و متهم عوض شده است.»