روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
شناسنامه روزنامه
صاحب امتیاز و مدیر مسوول:
ولی ا... شجاع پوریان
عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی روزنامه های غیر دولتی
انجمن صنفی مدیران رسانه های تهران
سردبیر:
زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: تهران-زرتشت غربی-نرسیده به بیمارستان مهر - پ ک56 - واحد2
ضریب کیفی:47
نمابر: 02188964523 - تلفن: 02188994608
سایت: www.hamdelidaily.ir ایمیل: newspaper.hamdeli@gmail.com کانال تلگرام:telegram.me/hamdelinewspaper

ارتباط با سازمان آگهی ها دفتر مرکزی:
02188994608داخلی 5
09124888272
09126870191
امور مشترکین:
02188994608
سازمان آگهی های دولتی وامور شهرستان ها
02188964523داخلی 5
چاپ:گلریز
توزیع: نشر گسترامروز 02161933000
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه