سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1522

رئیس اتاق بازرگانی فارس:

ارز دولتى جز فساد نتیجه‌اى نداشته است

شیراز-خبرنگار همدلی:مهندس رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس در جلسه دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با مدیران استان فارس گفت:ناکارآمدی اقتصادی و عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران در دهه‌های اخیر کشور باید ما را به سمت مطلوبیت در شیوه‌های حکمرانی حرکت دهد تا بتوانیم بر مشکلات و نواقص فائق آییم.
به نظر می‌رسد عده‌ای در کشور هر موضوعی را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند تا از این راه با نمود تصویری غیر واقعی، ناتوانی خود را پوشش دهند در حالی که مشکلات فعلی اقتصاد کشور را ناشی از تحریم‌ها و بیماری کرونا نیست.
همچنین دولت باید تخصیص ارز 4200 تومانى را به دلیل فسادها و رانت‌هاى انجام شده قطع کند، اما به جاى تخصیص آن منابع به عنوان کوپن، باید به همان میزان بر دستمزد جامعه کارگرى و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى بیفزاید.
اتاق بازرگانى نسبت به تخصیص ارز 4200 تومانى اعتراض جدى داشته و دارد و ما معتقدیم ارز دولتى جز فساد نتیجه‌اى در بر نداشته است.
همچنین نسبت به موضوع مصوبه اخیر مجلس درباره جایگزینی از تخصیص ارز دولتى و اعطاى کوپن به خانوار نیازمند، پیشنهاد کارشناسی ما این است که مابه ازاى ارز دولتى و ارز آزاد به عنوان یارانه دستمزد به اقشار حقوق بگیر و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى پرداخت شود.
بر اساس آمارها رتبه کشور ما در شاخص‌های کسب و کار بانک جهانی در سال 2020 از بین 190 کشور جهان در رتبه 127 و در شاخص شفافیت در سال جاری با افت 8 پله رتبه 146 را در بین 180 کشور داریم.
بر اساس گزارش‌های پایش فضای کسب و کار بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، تامین مالی از بانک‌ها و رویه‌های ناعادلانه ممیزی در دریافت مالیات از مهمترین مشکلات در اقتصاد کشور است.
آنچه ما را در کشور گرفتار کرده ناتوانی، عدم آینده‌نگری و عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی کشور بوده و حاکمیت سیاست بر اقتصاد و عدم واگذاری تصمیم‌گیری به کارشناسان، متخصصان اهل فن و میدان داران اقتصاد کشور موجب شده فضای ارائه راه‌های علمی و مبتنی بر تجربه ایجاد نشود و مسایل اقتصادی موجود پیچیده و اوضاع اقتصادی کشور هر روز نابسامان تر شود.
با بررسی کارشناسی روند حرکت بحش اقتصادی در کشور در می‌یابیم که با این عملکرد نمی‌توانیم رونق تولید و جهش تولید را با موفقیت طی کنیم و همین بررسی بیانگر لزوم تغییر شیوه‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری است.