سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1522

عضو پیشین هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس :

اختیارات هیئت نظارت بر نمایندگان در همین حد کافی است

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم گفت: با توجه به این‌که اگر یک نماینده مرتکب جرمی شود در دادگاه به آن رسیدگی می‌شود، بنابراین صرفا بیانی در حد تذکر و هشدار به نمایندگان از سوی این مجموعه کفایت می‌کند. داود محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان مجلس اظهار کرد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به دلیل شکایات و گزارش‌هایی که از نمایندگان به هیئت رئیسه ارجاع می‌شود و یا در اختیار خود این هیئت قرار می‌گیرد به رفتار نمایندگان نظارت و رسیدگی می‌کند و اگر جز این باشد، شیوه عملکرد این مجموعه چنین نیست که خود رأسا اقدام به رسیدگی به رفتار نمایندگان کند. وی ادامه داد: شورای نگهبان اما ممکن است هم در زمان فعالیتهای انتخاباتی، از مراجع مختلف در مورد کاندیداها کسب اطلاع کند و هم مجموع عملکرد نمایندگان در طول یک دوره نمایندگی را مورد نظر قرار دهد و اقدامات نمایندگان را در طول دوره نمایندگی رصد کند. این عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم با بیان این‌که نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی باید انجام شود، گفت: کار هیئت نظارت بر نمایندگان با کار شورای نگهبان در دو جهت خود پیش می‌روند و مغایریتی با هم ندارند.