سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1522

رویکرد کارگزاران، مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری است

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: مشارکت فعال و ایفای نقش محوری در جبهه اصلاحات، رویکرد حزب در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. علی جمالی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: مشارکت فعال و ایفای نقش محوری در جبهه اصلاحات، رویکرد حزب در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. علی جمالی با اشاره به برگزاری جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران به صورت حضوری اظهار کرد: حزب به دلیل کرونا پنج ماه جلسه نداشت و فرصتی مهیا شد که تا جلسه شورای مرکزی با حضور اعضا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شود. وی ادامه داد: در این جلسه موضوع انتخابات مجلس یازدهم، فضای عمومی کشور و تحولات کشور، وضعیت حزب و همچنین جهت‌گیری حزب در سال منتهی به انتخابات باشد جمهوری بررسی شد. وی درباره نوع رویکرد کارگزاران نسبت به انتخابات ۱۴۰۰ تصریح کرد: در یک جلسه درباره انتخابات به جمع‌بندی نمی‌رسیم و قرار شد جلسات به صورت منظم برگزار شود تا جمع‌بندی نهایی حاصل شود. البته رویکرد حزب، مشارکت فعال در انتخابات است. در انتخابات مجلس یازدهم هم که شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان لیستی ارائه نکرد، کارگزاران با یک لیست وارد انتخابات شد. در انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت مردم و احزاب بیشتر خواهد بود و رویکرد حزب کارگزاران هم ایفای نقش محوری و مهم خود در جریان اصلاحات است.