سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1522

مشق کلمات

بی‌خانمان:

کسانی که جایی برای خوابیدن ندارند یا در سکونتگاه‌های مجانی اقامت‌ می‌کنند یا در اماکن عمومی که جای سکونت نیست‌ می‌خوابند- مثل پارک‌ها یا ایستگاه‌های مترو.

منبع: جامعه‌شناسی آنتونی گیدنز