سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1522

درست بنویسیم

بلادرنگ

واژه درنگ فارسی است و آوردن «بلا»ی عربی قبل از آن خلاف فصاحت است.
به‌جای آن بهتر است «بی‌درنگ» گفته شود.

منبع: «غلط ننویسیم» ابوالحسن نجفی