سورپرایز اکتبر ترامپ ایران خواهد بود؟
محسن رفیق (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1522

معاون خرید ‌‌ذوب‌آهن اصفهان:

در پی ارزان خریدن ‌‌سنگ‌آهن نبوده‌ایم

اصفهان – خبرنگار همدلی:محمدجعفر صالحی گفت: اکنون سنگ دانه‌بندی درشت‌دانه مصرف کوره بلند را معادل ۶۰ دلار به صورت تحویل معدن خریداری می‎‌کنیم و هیچگاه در پی ارزان خریدن ‌‌سنگ‌آهن نبوده‌ایم. وی در برنامه گفت‌‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، گفت: آنچه که صادر می‎‌شود نیاز ‌‌ذوب‌آهن اصفهان است و ‌‌سنگ‌آهنی که به چین صادر می‎‌شود سنگ عیار بالاست که مصرف داخلی دارد. معاون حرید ‌‌ذوب‌آهن اصفهان افزود: اکنون سنگ دانه بندی درشت دانه مصرف کوره بلند را معادل 60 دلار به صورت تحویل معدن خریداری می‎‌کنیم و هیچگاه در پی ارزان خریدن ‌‌سنگ‌آهن نبوده‌ایم. صالحی گفت: هم اکنون یک کشتی از اسکله شماره 13 آماده صادرات 55 هزار تن ‌‌سنگ‌آهن منطقه سنگان و بهترین نوع ‌‌سنگ‌آهن کشور است. وی با بیان ‌این‌که‎‌ ‌‌سنگ‌آهنی که عیار آن زیر 58 باشد، قابل مصرف در کوره بلند نیست افزود: اکنون هیچ بدهی به هیچ معدن ‌‌سنگ‌آهنی نداریم و کسانی که شایعه می‎‌کنند ‌‌ذوب‌آهن ‌‌سنگ‌آهن را ارزان می‎‌خرد کسانی هستند که تا کنون هیچ سنگی به ما نفروخته‌اند. معاون خرید ‌‌ذوب‌آهن اصفهان گفت: در سال بیش از 1800 میلیارد تومان ‌‌سنگ‌آهن می‎‌خریم اما اکنون 30 درصد ظرفیت ‌‌ذوب‌آهن اصفهان خالی است و موجودی ‌‌سنگ‌آهن کارخانه نیاز چهار پنج روز ما را پاسخ می‎‌دهد. صالحی افزود: سنگ معدن با عیار 60 تا 61 را در معدن 10 تا 10 و هفت دهم درصد قیمت شمش خریداری می‎‌کنیم.