جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1516

نشت‌یابی ۲۷ هزار کیلومتر خطوط لوله گاز در فارس

شیراز-خبرنگار همدلی:مديرعامل شركت گازفارس از ‌نشت یابی ۲۷ هزار كيلومتر از خطوط گازرسانی استان خبر داد. حسینی گفت: نشت‌یابی ۲۷ هزار كيلومتر از خطوط تغذیه و شبکه توزیع و ۷۴۶ هزار علمک گاز در سال گذشته توسط واحد بازرسی فنی این شرکت انجام شد. مديرعامل شركت گاز استان فارس افزود: علاوه بر نشت‌یابی خطوط و شبکه انشعابات شهری و روستایی ۸۹۰ ایستگاه TBS موجود در سطح استان نیز به صورت کامل مورد بازرسی و نشت‌یابی قرار گرفت. وی ادامه داد: مهم‌ترين هدف از نشت‌يابی اين خطوط جلوگيری از به‌وجود آمدن سوانح، بهره برداری ايمن از گاز طبيعی و كاهش آلودگي‌های زيست محيطی است. به گفته حسيني مطابق با برنامه‌ريزی‌های صورت گرفته، همه خطوط گازرسانی شهرها و روستاهای استان در سال جاری نیز با دقت مورد بازرسی و نشت‌يابی قرار می‌گیرد. نشتی در خطوط لوله و تاسيسات گازی به دلايل مختلفي شامل خوردگی، سايش، آسيب‌های مكانيكی، ‌عيب‌های باقی مانده از زمان ساخت و بلايای طبيعی به وجود مي‎آيد و اين موضوع، پايش و ارزيابی نشت گاز از خطوط لوله و تاسيسات گاز را می‎‌طلبد. مديرعامل شركت گاز استان فارس بيان كرد: با انجام دقيق عمليات نشت يابی و بررسی مستمر تاسيسات، ضمن افزايش راندمان و حفظ يكپارچگی خطوط گاز، از به وجود آمدن حوادث ناگوار و هدررفت اين سرمايه ملی نيز جلوگيری می‎‌شود.