جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1516

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان:

آب شرب اصفهان سالم است

اصفهان – یحیی مرادیان-خبرنگار همدلی: مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان اصفهان عنوان کرد: کیفیت آب شرب و بهداشت اصفهان کاملا مورد تایید مراکز بهداشتی است و انتقال ویروس کرونا از طریق سیستم آب و فاضلاب منتفی است.
فهیمه امیری اظهار داشت: کیفیت آب شرب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان توسط ۲۱باب آزمایشگاه میکروبی، ۴ باب آزمایشگاه شیمیایی و یک باب آزمایشگاه بیولوژیک و یک باب آزمایشگاه ریزآلاینده‌های معدنی به صورت شبانه روزی مورد پایش قرار می‎‌گیرد و این مرکز از لحاظ نیروی متخصص در کشور جز برترین‌ها است و ۶۰ نیروی متخصص در سطح استان در این بخش فعالیت دارند.
وی افزود: مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت در تمام استان میزان کلر ورودی به آب افزایش یافته است و میزان کلر ورودی به آب استان اصفهان 8/0درصد تنظیم شده است، همچنین روزانه ۲هزار کلرسنجی در سطح استان انجام می‎‌شود که رقم بسیار مطلوبی است.
امیری با بیان ‌این‌که‎‌ آب شرب دورترین نقاط استان اصفهان نیز مورد سنجش قرار می‎‌گیرد، تاکید کرد: یک آزمایشگاه سیار کنترل کیفیت آب این مناطق را بر عهده دارد.
همچنین میزان فلزات معلق در آب شرب اصفهان به صورت روزانه مورد سنجش قرار می‎‌گیرد.
وی اذعان داشت: در بخش پالایش آب، وارد مباحث بیولوژیکی و دیگر مباحث تخصصی شده‌ایم و کیفیت تامین آب شرب در تمامی مراحل سنجیده و تحویل مشترکین می‎‌شود.