جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1516

صدای تلویزیون، نغمه‌‌ای را‌ بی‌فروغ کرد

علیرضا کریمی لاریمی (وکیل دادگستری)
در روزهای اخیر، خبر مرگ‌های دهشتناک زیادی از ناحیه ولی، پدر و مادر خانواده یا مرگ کودکان توسط نزدیک‌ترین کسان از همه جای کشورمان به گوش می‌رسد که دل هر انسانی را به درد می‌آورد. به تازگی خبری پخش شد که حدیث 10ساله در اسفند ماه سال قبل به خاطر بلند کردن صدای تلویزیون ناله‌هایش به ابدیت پیوست. اما پرسش اساسی این است که روح و روان بعضی از آدم‌ها چرا تا این حد به تباهی رفته است؟! نقش قانون و قضا و حقوقدانان، خاصه وکلای دادگستری در این ماجراهای تکراری و گریبانگیر جامعه و منع از تکرار آن به چه نحو خواهد بود؟ با توجه به ‌‌‌‌این‌که قانون مجازات قصاص را برای آنان در نظر نگرفته است، آیا مجازات مرگ در برابر مرگ، بهترین راهکار و نمایانگر خواست حقوقدانان است؟ یا این قتل‌های تازه و وحشتناک را، که بار عاطفی و روانی زیادی به جامعه و خانواده‌ها تحمیل می‌کنند، می‌توان با راهکارهای روانشناسی، جامعه‌شناسی و مدیریت صحیح جامعه تا حدودی از وقوع‌‌‌شان جلوگیری کرد. بیاییم به جای اصرار بیهوده بر آموزش مرسوم در مدارس ابتدایی تا دانشگاه‌ها برای فراگیری یکسری واژه‌ها و محفوظات، به آموزش دانش حقوق انسانی، نحوه ‌‌تربیت صحیح و کنترل خشم و ‌‌ترویج آموزش‌های تصویری و صوتی، به شکل عملی نحوه واکنش هنگام خشم را آموزش دهیم تا آیندگان حداقل کمتر شاهد این نوع قتل‌های غیرقابل باور باشند. در فرانسه با هدف کم کردن میزان قتل عمد، مجازات اعدام را جایگزین حبس ابد کرده‌‌‌‌اند. اما آمار قتل‌های عمدی نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به فزونی هم بوده، یا تشدید مجازات قاچاق مواد مخدر، آمار قاچاق را کم نکرده است. به نظر می‌رسد آموزش صحیح و اصولی روابط خانوادگی و حق کودکان بر والدین و یاد دادن نحوه برخورد آن‌ها با همدیگر از بدو تولد تا کودکی و جوانی، موثرترین شیوه و راهگشا باشد.