جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1516

خواب خوش پشت بام

دلفین ساحل آبادی
کی گفته همه باید همدل باشند؟ من که چندان اعتقادی به این حرف ندارم! بذار یه نفر هم ناهمدل باشه، یه نوع وصله ناجور، یه جور صدای متفاوت، ناهمراه و یه جورایی منتقد همدلی! فقط به عنوان مثال عرض می‌کنم: کی گفته اجاره دادن و اجاره کردن پشت بام‌ها امری ناپسند و نشانه‌هایی از وضع بد اقتصادی است؟ ابدا!!! انسان‌ها نیازمند تنوع هستند، همانطور که ممکن است سر از غارها دربیاورند. تازه پشت‌بام خوابی در عرف و عادت ما ایرانی‌ها مسبوق به سابقه است. در گذشته‌های نه چندان دور مردم (حالا یا با پشه‌بند یا بدون پشه‌بند) روی پشت بام‌ها می‌خوابیدند، هر چند اون وقت‌ها این همه دیش‌های ماهواره دست و پاگیر نبودند و البته سوسک و حشرات موذی هم چندان در برابر سموم مقاوم نشده بودند و البته خطرات سرقت منازل هم کمتر و نزدیک به صفر بود. حالا البته وضع کمی تا اندکی متفاوت‌‌تر هست. در هر حال من که می‌گم با تمام حواشی پشت‌بام خوابی چندان بد هم نیست! تازه می‌شه با حذف سوابق نوستالژیک به عنوان ایده‌‌ای نو به نام اولین آدم مستاصل به تنگ آمده از‌ بی‌خانمانی به ثبت‌اش رسوند و به عنوان یک دانش جدید و تجربه‌‌ای تازه در کنار تجربه‌های درخشانی مثل کارتون‌خوابی، گورخوابی، کپرخوابی و نظایر آن قرارش داد. تازه من پا را فراتر از آن می‌گذارم و به شهرداری‌های کلان‌شهرها پیشنهاد می‌کنم درخت‌های کنار خیابان‌رو برای خوابیدن اجاره بدن و حتی نیمکت پارک‌ها رو... . اما پرت شدیم از موضوع. برگردیم سر اصل مطلب و قطعنامه نهایی را صادر کنیم:
پشت‌بام خوابی خوب است، چون که از فضای پِرت خانه‌ها استفاده می‌شود.
پشت‌بام خوابی خوب است چون آدمیان زمینی شده پیچیده در مادیات و غرق شده در آسفالت خیابان‌ها دوباره با آسمان آشتی می‌کنند.
یادتونه چه کیفی داشت خوابیدن رو پشت‌بوم‌ها و تماشای ستاره‌ها... .
نتیجه اخلاقی: اجاره دادن پشت بام‌ها هر چند غیرقانونی و ناهمدلانه با قانون اما به دلیل استیصال متقاضی عرفا مجاز و اجتناب‌ناپذیر بوده است، می‌باشد و خواهد بود.