جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1514

علت از دست رفتن سرمایه اجتماعی اصلاحات از نگاه مرعشی

سخنگوی حزب کارگزاران تاکید کرد: به هر حال نمی‌توان همه نواقص را به گردن جریان رقیب انداخت، برخی از تقصیرات نیز ناشی از اشتباهات جبهه ماست، باید آسیب‌شناسی شود که؛ چرا ما از آن نقطه به اینجا رسیده‌ایم؟ آیا همه این موضوع تقصیر رقیب بوده است؟ اگر چنین بود که جریان رقیب می‌توانست کارهای دیگر خود را هم پیش ببرد، در حالی که این رقیب هیچ‌گاه نتوانست حتی رئیس‌جمهور در ایران تعیین کند. حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اظهارات اخیر برخی چهره‌های جریان اصلاحات از جمله سعید حجاریان که در آن به‌صراحت از کنش‌گری‌های رادیکال از سوی اصلاح‌طلبان اعلام حمایت کرده‌اند گفت: برخی از دوستان ما به این نتیجه رسیده‌اند که اساساً نظام دیگر فرصتی به اصلاح‌طلبان نخواهد داد، لذا می‌گویند «با توجه به این‌که دیگر ما فرصت نقش‌آفرینی در عرصه سیاست نداریم لااقل مردم را با خود داشته باشیم». یک‌سری از نیروها رادیکال شده‌اند؛ از این جهت که معتقدند دیگر در مجموعه نظام فرصت نقش‌آفرینی و پیگیری اصلاحات وجود ندارد. مرعشی با انتقاد از تأثیر منفی رفتارهای رادیکال گروهی از اصلاح‌طلبان بر کاهش سرمایه اجتماعی این طیف سیاسی در سال‌های اخیر خاطرنشان می‌کند: بالاخره کسانی باید به این پرسش پاسخ دهند که؛ چه شد ما که دوره‌ای می‌توانستیم برای رئیس‌جمهوری مانند آقای خاتمی ۲۰میلیون‌و‌‌اندی رأی جمع کنیم و دوسوم کرسی‌های مجلس را در اختیار داشته باشیم به نقطه‌ای رسیدیم که امروز در مجلس حتی نمی‌توانیم فراکسیونی ۱۰نفره داشته باشیم؟ سخنگوی حزب کارگزاران تأکید کرد: به هر حال نمی‌توان همه نواقص را به گردن جریان رقیب انداخت، برخی از تقصیرات نیز ناشی از اشتباهات جبهه ماست، باید آسیب‌شناسی شود که؛ چرا ما از آن نقطه به اینجا رسیده‌ایم؟
آیا همه این موضوع تقصیر رقیب بوده است؟ اگر چنین بود که جریان رقیب می‌توانست کارهای دیگر خود را هم پیش ببرد، در حالی که این رقیب هیچ‌گاه نتوانست حتی رئیس‌جمهور در ایران تعیین کند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره تلویحی به سران حزب اتحاد ملت و چهره‌های منتسب به این حزب از جمله علیرضا علوی‌تبار تأکید کرد: بخش مهمی از سرمایه‌های اجتماعی و سیاسی ازدست‌رفته اصلاحات نتیجه اشتباهات کسانی بوده که امروز خود را جریان اصیل‌تری نسبت به سایر اصلاح‌طلبان می‌دانند. بی‌تردید اشتباهات آنها در شکل‌گیری فضای سیاسی جدید مؤثر بوده است. برخلاف آنچه برخی فکر می‌کنند که باید جبهه اصلاحات را به نیروهای اصیل و غیراصیل تقسیم کرد عکس این مسئله ضرورت دارد. امروز زمان جذب فراگیر همه نیروهایی است که دلسوز مردم و آینده کشور هستند. شرایط سیاسی امروز چنین حکم می‌کند که نه‌تنها ما چشم بر اختلاف سلیقه‌ها و نظرات درون جبهه اصلاحات ببندیم بلکه با سعه صدر و آغوش باز برای حل مشکلات کشور و دفاع از ایران به‌سراغ جذب نیروهای میانه کشور رویم.