جمهوری اسلامی و طوفان مدرنیسم
حسن جعفریانی (عضو هیات علمی دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1516

اولین راسته‌های کتابفروشی در تهران

۱- مرکزیت کتابفروشان ابتدا در بازار بین‌الحرمین (راسته لوازالتحریرفروش‌ها در بازار تهران) بود، اما به علت وجود کتابخانهی حسین آقا ملک‌التجار در بازار حلب سازها، کم کم کتابفروشی‌هایی هم در این بازار تاسیس شدند.
‏۲- از قدیمی‌ترین کتابفروشی‌های تهران می‌توان به دو مورد به شکل ویژه اشاره کرد: کتابفروشی مکتب‌الاسلامیه در بازار سلطانی و کتابفروشی اسلامیه در خیابان ۱۵ خرداد. بعد از تاسیس دارالفنون، خیابان ناصرخسرو بدل به راسته اصلی کتابفروشان شد.
‏۳- کوچه حاج نایب پاتوق اصلی کتابفروشی‌ها در ناصر خسرو بود. در لاله زار هم کتاب‌های تصنیف و زندگینامه هنرمندان به فروش می‌رسید. بعدتر خیابان جمهوری هم تبدیل به محلی برای فروش رمان‌های عامه‌پسند شد. بعدها خیابان‌های کریمخان و انقلاب راسته‌های اصلی کتابفروشی در تهران شدند.

توییتر باغ کتاب