کرونا، محرم و یک حق‌الناس بزرگ
  ولی‌الله شجاع پوریان (مدیر مسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1478

جامعه‌پذیری

فرآیند مادام‌العمر تعاملات اجتماعی است که طی آن افراد، هویت و مهارت‌های جسمی، روانی و اجتماعی مورد نیاز برای بقا را کسب‌ می‌کنند.

منبع: جامعه‌شناسی دیانا کندال