روز خبرنگار و زوایایی که باید بهتر دید
  ولی‌الله شجاع پوریان (مدیر مسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1483

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب:

انجام آمایش سرزمین بخش آب

همدان-خبرنگار همدلی : معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان با تاکید بر برنامه‌ریزی بخش صنعت و کشاورزی برای استفاده از آب بر اساس حجم بارندگی سالانه گفت: آمایش سرزمین بخش آب به صورت مستقل و هماهنگ با سایر بخش‌ها انجام می‌شود.محمودرضا عراقی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان همدان بیان کرد: اگر طبق میزان بارندگی سالانه برای میزان مصرف آب در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و شرب برنامه‌ریزی شود، می‌توان از خسارات بسیاری جلوگیری کرد.عراقی ادامه داد: با توجه به میزان آب موجود در استان و محدودیت‌های آن چشم‌اندازی برای صنایع و کشت‌های کم‌آب‌بر درنظر گرفته شود تا با استفاده از آن بتوانیم برای توسعه استان برنامه‌ریزی کنیم. در واقع آمایش سرزمین بخش آب به صورت مستقل و هماهنگ با سایر بخش‌ها انجام می‌شود.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان اظهار کرد: تاکنون شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با همراهی سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن وتجارت و شرکت آب و فاضلاب صرفه‌جویی‌های خوبی داشته‌اند.وی ادامه داد: با توجه به اقدامات اکیپ‌های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه‌ای، میزان نصب کنتورهای حجمی، جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز، کنترل میزان برداشت آب از چاه‌های مجاز با استفاده از کنتورهای هوشمند و همچنین میزان بارش، مجموعا باعث شده است که گراف آب‌های زیرزمینی شرایط بهتری پیدا کند.