هراس از یک استعفای احتمالی
محسن خرامین (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1538

بحران اخلاق در دولت تدبیر و امید

امین‌رضا نوشین (مدرس دانشگاه)
متأسفانه بحران کرونا به بحران اخلاقی دولت تدبیر و امید تبدیل شده است و نگرانی از وضع پیش‌آمده نگارنده را مصمم ساخته که به تک‌تک وجوه این بحران که دولت پیش‌آورده است، بپردازد.
این یاداشت متکفل نقد اخلاقی نحوه عملکرد دولت در نظام بانکی کشور است.
همه به خاطر دارند که، حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم، در یکی از مناظره‌های تبلیغاتی، خود را حقوق‌دان معرفی کرد، اما گویا پس از انجام انتخابات و کسب رأی، لوازم چنان معرفی را که یکی پایبندی به اخلاق است از خاطر برد. گویا ایشان نسبت وثیق حقوق و اخلاق را فراموش کرده است و این جای تعجب بسیار دارد. خلاصه و مفید اینکه پس از عزم ملی جهت حمایت اقتصادی از شهروندان آسیب‌دیده از بحران کرونا، بسیاری از مردم با بخشش اجاره‌بها، یا جمع‌آوری پول و کالا برای نیازمندان و اقداماتی نظیر آن، به کمک یکدیگر شتافتند. دولت نیز وظیفه داشت به اقدامات حمایتی بپردازد، از این رو یکی از اقدامات خود در این زمینه را امکان انتقال اقساط وام‌های بانکی به پایان دوره اعلام کرد.
اما گویا باز هم بازی‌ای در میان بود، چرا که در مصوبه اعلام شده به بانک‌ها، با وضع شرایط پیچیده، تنها گروه خاصی از دریافت‌کنندگان تسهیلات، مشمول چنان عفو کریمانه و ملوکانه‌ای قرار گرفتند.
اگر مصوبه دولت خلاف مدعای بانک‌هاست، عدم نظارت، هم از ناکارآمدی دولت در حوزه نظارت در شرایط حساس کنونی خبر می‌دهد و هم از بی‌مسئولیتی آن که رذیلتی اخلاقی است؛ اگر هم واقعاً دایره شمول مصوبه دولت از ابتدا تنگ در نظر گرفته شده، جای تأسف است، زیرا خبر از بی‌مسئولیتی دولت در قبال همه اقشار جامعه داده، نشانه تبعیض است؛ پس باز هم مرتکب رذیلت اخلاقی شده است.
اگر دولت به مردم دروغ گفته است، وامصیبتا و اگر قائل به تبعیض شده، وااسفا. اگر فقط تسهیلات بانکی شغلی و قرض‌الحسنه مشمول مجوز تعویق اقساط است، دولت باید برای چنین تبعیضی توضیح دهد که چرا وام‌گیرنده‌ای هم از فرصت وام قرض‌الحسنه استفاده کرده و هم اجازه دارد دین خود را برای سه ماه در عهده تعویق بگذارد.
اگر این امتیاز، خاص وام‌های کلان است، باز هم به حکم اخلاق، تبعیض صورت گرفته از جانب دولت محکوم خواهد بود. آقای روحانی و دولت او، بحران کرونا را به بحران اخلاق تبدیل کرده‌اند.
آنچه گفته آمد، تنها یکی از وجوه بحران اخلاقی دولت در این ایام است.
پس از این، بیشتر نحوه تبدیل بحران کرونا به بحران اخلاقی توسط دولت فعلی را شرح خواهم داد. کرونا خواهد رفت اما خاطره عملکرد دولت روحانی در غائله کرونا در حافظه جمعی مردم ایران باقی خواهد ماند.