هراس از یک استعفای احتمالی
محسن خرامین (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1538

در سال 98بیش از 48 هزار اشتراک جدید، به تعداد مشترکین گاز طبیعی استان اصفهان افزوده شد

اصفهان – خبرنگار همدلی: مدیرعامل این شرکت اعلام کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون و870 هزار مشترک گاز در سطح استان داریم که از این میزان بالغ بر 48هزار و 142 مشترک در طی سال 98 جذب شده اند. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: تاکنون 109 شهر و یک هزار و60 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده‌اند. وی، از اجرای بیش از 582 کیلومتر شبکه گذاری طی سال گذشته خبر داد و افزود: با اجرای این حجم شبکه در بخش خانگی، صنعتی و عمومی در حال حاضر بیش از26 هزار و 526 کیلومتر شبکه گاز در سطح استان اصفهان اجرایی شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه یکی از سیاست‌‌‌های مهم این شرکت بهره مندی تمامی صنایع سطح استان از گاز طبیعی در راستای کمک به سطح اشتغال و تولید استان و همچنین کاهش میزان آلودگی محیط زیست می‌باشد گفت: بالغ بر 59 شهرک صنعتی و 8 هزار و 600 واحد صنعتی در استان از نعمت گاز برخوردارند. مهندس علوی، همچنین از اجرای حدود یک میلیون و 100 هزار انشعاب، 2 هزار و 564 ایستگاه تقلیل فشار و391 ایستگاه حفاظت از زنگ، 156 جایگاه CNG، یک هزار و111 کیلومتر خط انتقال، را از دیگر خدمات گازرسانی در سطح استان برشمرد و افزود: در حال حاضر 99.5 درصد استان شامل 99.08 درصد جمعیت روستایی و 99.78 درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.