هراس از یک استعفای احتمالی
محسن خرامین (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1538

سخنگوی دولت:

چرا نتوانستیم روز قدس را برای نسل‌های دهه شصت به بعد تبیین کنیم؟

سخنگوی دولت در یادداشتی به چرایی ثقیل شدن فهم فلسفه روز قدس نیز در میان نسل‌های جدید پرداخت.
در یادداشت علی ربیعی آمده است:در روز قدس می‌اندیشم ما چگونه با برخی رفتارها و عدم توان چرایی اعتراض ما بر علیه رژیم اسراییل، نتوانستیم روز قدس را آن چنان که باید، برای نسل‌های دهه شصت به بعد تبیین کنیم.
او نوشته: روز قدس یک نماد است. بخشی از این نماد در روح آرمان‌خواهی یک جامعه ناشی از یک انقلاب بزرگ نهفته است. قرار ما این بود که به ظلم و بی‌عدالتی نه تنها در ایران، بلکه در هر جایی که فریاد مظلومی بلند است، پاسخی داده شود. وقتی در داخل، بی عدالتی را پاسخی مناسب ندادیم و برخی جریان‌های سیاسی نیز، امر آرمانگرایی را به ابزاری سیاسی برای از میدان به در کردن مخالفان تبدیل کردند، فهم فلسفه روز قدس نیز در میان نسل‌های جدید ثقیل شد. ربیعی تاکید کرده: من فکر می‌کنم جامعه بدون آرمانگرایی جامعه‌ای پژمرده و بی‌روح است‌. عدالتخواهی، مبارزه با ظلم برای هرکسی و در کجا، خیرطلبی و زندگی بهتر برای همه انسان‌ها و مخالفت با تبعیض و سرکوب توسط قدرتمندان، آرمانهایی است که حیات اجتماعی پویا را به وجود می‌آورد.
من فکر کردم بهترین بیان برای آنچه که من آرمان خواندم شعری از «نزار قبانی» است. شاعری که شعرهایش از دل برمی‌آید و نسل جوان هم با سرده‌هایش آشنا هستند، است:ما به تروریسم متهم هستیم، اگر دفاع کنیم از گل... و از زن، و از قصیده بی‌گناه، و آبی آسمان، از وطنی که در گوشه و کنار آن، نمانده آب و هوایی، یا خیمه و شتری، یا قهوه سیاهی...