نان مردم را آجر نکنید
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1863

حق طلاق زن در صورت اعتیاد شوهر

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

اعتیاد شوهر تا چه حدی  می‌تواند برای زن حق طلاق ایجاد کند؟
اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا به مصرف مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و این کار را ترک نکند یا در مدتی که پزشکی قانونی ترجیح می‌دهد نتوان وی را مجبور به ترک کرد، حق طلاق را به زن می‌دهد و به درخواست زوجه طلاق انجام دهد.