حقوق متهمان
از روی کاغذ تا مرحله عمل

ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1542

شیر گاوکُش و اعتدال بهاری

مرجان علی‌پناه: یکی از زیباترین نقوش برجسته‌ تخت جمشید، حمله‌ شیر مقتدر به گاو نرِ آراسته است که هر دو فره ایزدی هستند. این تصویر که به کرات در تخت جمشید دیده می‌شود و خوشبختانه از آسیب در امان مانده، به صورت دو نقش قرينه‌ هم، بر كنارهاي پلكان كاخ آپادانا (هم ايوان شمالي و هم شرقي)، پلكان كاخ تچر، هديش و کاخ سه‌در حجاری شده است. ظرافت این نقوش همواره توجه اهل هنر و فرهنگ را جلب کرده است. دو عنصر شیر و گاو از جمله عناصری هستند که با باورها و اسطوره‌ ایران پیوند عمیقی دارند. در سرستون‌های معروف تخت‌جمشید نیز سردیس‌های گاو، این حیوان مقدس را می‌بینیم که نشان پاسداری و نگهداری هستند. همچنین در باور فرهنگ باستان، گاو نر مظهر ماه، باروری، نیروی زایش و حاصل‌خیزی و شیر نماد مهر، خورشید و پادشاهی است. وجود نمادهای گوناگون برای این دو حیوان موجب شده تا تعابیر گوناگونی راجع به این نقش برجسته مورد بحث قرار گیرد. برای مثال، گروهی آن را نماد پیروزی آفتاب بر آب تعبیر کرده‌اند. اما بر اساس باورهای اساطیری و پژوهش‌های انجام شده در آداب و باورهای هخامنشیان، مناسب‌ترین تعبیر این نقش، تعبیر نجومی آن است. با توجه به اینکه این نقش در مجموعه نقوشی قرار دارد که ترسیم کننده‌ مراسمی سالانه است، بنابراین می‌توان آن را به زمان خاصی از سال نسبت داد. شیر و گاو (اسد و ثور) از صور فلکی و برج‌های نجومی هستند. از دیرباز برج اسد در هنر، ادبیات و نجوم نشانه و حتی برابر با خورشید در نظر گرفته می‌شود. پس خورشید به منزل گاو ورود می‌کند و بر آن تفوق می‌یابد. حاصل‌خیزی و نیروی حیات آغاز می‌شود و این همان زمان اعتدال بهاری یعنی نوروز است.