حقوق متهمان
از روی کاغذ تا مرحله عمل

ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1542

رقص و ساخت فیلم بارش بادمجان جرم نیست

دکتر حسن کیا (وکیل پایه یک دادگستری)
مستند به ماده دو قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن کیفر در نظر گرفته است، جرم محسوب می‌شود، بنابراین اصل بر جرم نبودن افعال و ترک افعال است و در موارد تردید باید تفسیر به سود متهم را پذیرفت و بر جرم نبودن فعل انتسابی پای فشرد، وفق ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم به دو‌دسته خصوصی و عمومی تقسیم می‌شوند:
بر اساس ماده ۱۱ قانون پیش‌گفته، در دسته نخست شاکی خصوصی خواستار مجازاتِ متهم است و در دسته دوم، چون جرم به حقوق مردم و جامعه نیز آسیب رسانده، دادستان یا مدعی‌العموم، به عنوان نماینده جامعه، متهم را تحت پیگرد قرار می‌دهد.
در روزها و هفته‌های اخیر پخش کلیپ‌های رقص و شادی کادرهای درمانی برخی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، واکنش دوگانه‌ای را برانگیخت، گروهی آن را ناشی از روحیه بالای این جهادگران عرصه مبارزه با ویروس مهلک کرونا دانسته و آن را ستودند و معدودی نیز آن را خلاف شئون دانسته و حتی بحث جرم‌انگاری آن را مطرح کردند.
به نظر من، در این موارد که شاکی خصوصی وجود ندارد اگر قائل بر جرم بودن حرکات موزون باشیم باید دادستان اعلام کند.
ورود دادستان باید بر این اساس باشد که آیا جامعه یا مردم از پخش این فیلمها آسیب دیده‌اند یا در امنیت کشور خللی ایجاد شده است؟
صرف نظر از اینکه طبق هیچ ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی، حرکات موزون جرم نیست و در بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های وطنی که بعضا حتی جز پرفروش‌ترین فیلم‌ها نیز بوده‌اند، صحنه‌های رقص و حرکات موزون وجود دارد، ولی هیچگاه بحث جرم بودن این صحنه‌ها شنیده نشده است.
ضمن اینکه در شرایط فعلی حفظ روحیه ملی و حمایت از کادرهای درمانی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند ایجاب می‌کند که حتی از طرح چنین مباحثی نیز پرهیز شود. اما مورد دیگر پخش فیلم عجیب کوتاه بارش بادمجان از آسمان، در شبکه‌های اجتماعی بود و اینکه خبر رسید عوامل تولید و انتشار آن دستگیر و با تشکیل پرونده راهی دادسرا شدند.
از اتهام یا اتهامات انتسابی اطلاعی ندارم، ولی این عمل نیز با هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری، مطابقت ندارد و جرم نیست و بیشتر می‌توان آن را شیطنت و بازیگوشی چند جوان مسلط به جلوه‌های ویژه دانست و ترس و وحشتی هم در جامعه ایجاد نکرده و قصد اضراری هم در میان نبوده است، عقلا نیز امکان باریدن بادمجان از آسمان وجود ندارد و در همان نگاه اول نیز مشخص است که فیلم ساختگی و فانتزی است.
اینکه عملی از نگاه ما ناشایست یا زشت یا خطا باشد ملازمه با جرم بودن عمل ندارد، همانطور که اعمالی مانند خودکشی، دروغ‌گویی، غیبت و... با اینکه گناه و دارای عقوبت اخروی هستند در قوانین جرم‌انگاری نشده‌اند و قاضی نمی‌تواند بدون استناد به ماده قانونی مشخص که آن عمل خاص را جرم‌انگاری کرده است کسی را محکوم کند و اصل بر برائت است.
بنابراین وفق قوانین ما نه حرکات موزون کادرهای درمانی جرم است و نه تولید و انتشار فیلم بارش بادمجان از آسمان.