مدیران بحران آتش‌نشانانی که بنزین می‌پاشند
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر
1431

تغییرات گسترده وزارتی در عربستان

سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی روز سه شنبه دستوراتی را برای اجرای اصلاحات گسترده در دولت این کشور صادر کرد.به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، طبق این دستور برخی از وزیران از مناصب خود برکنار و افراد جدید جایگزین آنها شدند و نام برخی از وزارتخانه‌ها نیز تغییر کرد.این تغییرات به شرح زیر است: برکناری سلیمان بن عبدالله الحمدان وزیر خدمات شهری، برکناری ترکی بن عبدالله الشبانه وزیر اطلاع رسانی ، انتخاب خالد بن عبدالعزیز الفالح به عنوان وزیر سرمایه گذاری، انتخاب احمد بن عقیل الخطیب به عنوان وزیر گردشگری، تعیین عبدالعزیز بن ترکی بن فیصل آل سعود به عنوان وزیر ورزش در ادامه این تغییرات، ماجد بن عبدالله القصبی وزیر بازرگانی نیز مکلف شده با حفظ سمت، امور مربوط به وزارت اطلاع رسانی را به عهده بگیرد.ماجد بن عبدالله بن حمد الحقیل وزیر مسکن نیز با حفظ سمت، به عنوان وزیر امور شهریی و روستایی انتخاب شد.طبق دستورات دیوانی عربستان، وزارت خدمات شهری با وزارت کار و توسعه اجتماعی ادغام شده و نام آن به وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی تغییر یافت.همچنین انتقال موسسه سرمایه گذاری عمومی به وزارت سرمایه گذاری و تغییر نام وزارت تجارت و سرمایه گذاری به وزارت تجارت از جمله این اصلاحات است.طبق دستور ملک سلمان، اداره کل ورزش به وزارت ورزش و مرکز عمومی گردشگری و میراث ملی به وزارت گردشگری تبدیل شد.