روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
17 شهریور 1398  |  ورزش  |  کد خبر: 65821
0
0
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه:
تولید و صنعت، خط اول جبهه اقتصاد مقاومتی است
مهندس عظیمیان، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، در جریان بازدید از واحد کنترل مواد، شامل بخش واردات و انبارها و کنترل موجودی، بر اهمیت تداوم تامین قطعات و مواد موردنیاز خطوط تولید تاکید کرد. وی ضمن قدردانی از کارکنان این مدیریت گفت: در شرایط فعلی بهیقین خطوط تولید و صنعت، خط اول جبهه اقتصاد مقاومتی هستند؛ ازاینرو باید همانند سربازان جانبرکف بهگونهای عمل کنیم که تولید همچنان تداوم داشته باشد و نیاز صنایع پاییندست تامین شود. به خاطر داشته باشیم تداوم تولید، «رونق تولید» را تضمین میکند. مدیر عامل فولاد مبارکه در این بازدید، ضمن دیدار با کارکنان، رهنمودهای لازم برای پشتیبانی خطوط تولید و استفاده حداکثری از موجودیهای انبارهای شرکت را ارائه کرد. به گزارش خبرنگار فولاد، در جریان این بازدید، مهدی کفایت، مدیر کنترل مواد، گزارش کاملی از اقدامات این واحد جهت تامین حداکثری نیاز خطوط تولید ارائه کرد که موردتوجه مدیرعامل قرار گرفت.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه