روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
27 اسفند 1397  |  دانش و فناوری  |  کد خبر: 60126
0
0
خوشه چینی در کشتزار سیاست
سایه ها اندکی از نیم روز و قامت های خمیده سه زن فاصله گرفته است. جست وجوی پر بیم خوشه های فروافتاده در رد پای دروگرانی که بافه های گندم را با خود برده اند؛ فضای تیره و غم انگیز «تابلو خوشه چینان» است. هنگامی که در نیمه قرن 19 «ژان فرانسیس میله» تابلوی «خوشه چینان» را به نمایش گذاشت، ذهن گروهی در رویاهای رو ماتیک و داستان های عهد عتیق و خوشه چینی «روث موآبیه» در کرانه های غربی رود اردن؛ پرسه زد اما این اثر «میله» تصویری واقع گرایانه از نظام فئودالی حاکم بر فرانسه در نیمه قرن نوزدهم بود. نظام زمین داری بزرگ و تیول نشینی تا سال ها پس از قرون وسطی در اروپا و آسیا دوام یافت اما آرام آرام در تندباد صنعت فرو ریخت و در میانه فرادستان و فرودستان جوامع بشری، گروهی از مردمان به نام «طبقه متوسط» پدیدار شد. طبقه متوسط همپای رشد پیوسته و شتابان فناوری، گسترش و رشد فزاینده ای دارد. جمعیت طبقه متوسط جهان در آسیا و اروپا با شتاب در حال افزایش است. در سال 2009 جمعیت طبقه متوسط جهان یک میلیارد و 800 میلیون نفر بوده است. از این میزان 664 میلیون نفر در اروپا، 525 میلیون نفر در آسیا و 338 میلیون نفر در اروپای شمالی بوده اند. برآورد می شود جمعیت طبقه متوسط جهان در سال 2020 به سه میلیارد و 200 میلیون نفر و در سال 2030 به چهار میلیارد و 900 میلیون نفر برسد. در سال های پیش رو بخش عمده جمعیت طبقه متوسط جهان در آسیا زندگی خواهند کرد. این میزان در سال 2030 به 66 درصد جمعیت کل جهان خواهد رسید. در این سال 59 درصد مصرف طبقه متوسط در قاره آسیا خواهد بود. طبقه متوسط تنها از پنجره مصرف و تقاضا قابل بررسی نیست. این گروه اجتماعی نقش چشمگیری در رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی دارند. این طبقه همچنین گرایش و دلبستگی فراوانی به دموکراسی دارد. گستردگی طبقه متوسط بازتاب سیاسی ژرفی دارد. از این رو طبقه متوسط کمینگاه و به عبارتی صیدگاه سیاستمداران است اما این طبقه ویژگی هایی دارد که کار را برای سیاست سازان دشوار می سازد. به باور «برنارد شاو»، «من برای دیگران زندگی می کنم، نه برای خودم؛ سرشت اخلاقی طبقه متوسط است.» «اندی راند» تا آنجا پیش می رود که طبقات بالای جامعه را گذشته ملت و طبقه متوسط را آینده می داند. سیاستمداران اگر واقع گرایی «ژان فرانسیس میله» را داشته باشند؛ تابلویی که از جهان معاصر در پندار دارند؛ چشم اندازی از قامت‌ برافراشته مردمان امیدوار در یک روز آفتابی است.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه