روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
23 اسفند 1397  |  یادداشت  |  کد خبر: 59947
0
0
محمود اشرفی
ایران وگرداب دیپلماتیک اسراییل
دیپلماسی نابخردانه کژراهیست که سرانجامی جز گرفتار شدن در گرداب دیپلماتیک ندارد. هرچه دیپلماسی ناسنجیده تر باشد کشور با پریشانی و ژرفنای خردکننده تری روبرو خواهد بود. در چنین شرایطی کشور ثالث که سابقه رویارویی سیاسی با کشور گرفتار در گرداب سیاسی را دارد تنها باید نظاره کند. این نظاره گری نیازی به هیچ هزینه و سلاح و جنگ افزاری ندارد. امواج بی سیاستی در گستره جهانی به خیزآب هایی بنیان کن بدل می شود. ماجرای رویارویی ایران با اسراییل نیز می تواند در چنین فرایندی جریان داشته باشد.
قدرتمندان عرصه سیاسی اسر اییل اکنون در سیاست های داخلی خود شیوه های قوم مدارانه ای را در پیش گرفتند که بازتاب های منفی گسترده ای در جهان داشته و به مثابه یک گرداب دیپلماتیک خواهد بود. نتیجه آن رویارویی با افکار صلح جو بشردوستانه جهان است. نتانیاهو اخیرا اعلام کرد اسرائیل فقط متعلق به یهودیان است. این در حالی است که 20 در صد جمعیت اسراییل را اعراب غیر یهودی تشکیل می‌دهند که اکثر آن ها مسلمان وبخش کوچکی مسیحی اند. این به مفهوم به رسمیت نشناختن یک پنچم جمعیت است که با موازین حقوق بشری سازگار نیست. ازسوی دیگر عامل دیگری که سیاست جدید هیات حاکمه اسراییل را نا موفق می کند عدم انسجام و ناهمگونی در 80 در صد بقیه جمعیت این کشور است. جمعیتی که به باور نخست وزیر اسراییل یهودی به شمار آمده و کشور متعلق به آنهاست.
در ترتیبات سیاسی اسراییل یهودیان اشکنازی ( یهودیان با تبار اروپای شرقی و مرکزی ) قدرت بیشتری داشته و رفتار تبعیض آمیزی نسبت به سایر یهودیان دارند. همواره یهودیان سفاردی (اندلسی ) و یهودیان مزراحی که نسب خاورمیانه‌ای دارند از رفتار یهودیان اشکنازی به عنوان گونه ای تبعیض نژادی یاد می کنند. ودر این میان فلاشه ها یا یهودیان اتیوپی‌تبار زندگی تبعیض بارتری دارند. این در حالی است که در اسراییل همواره از همسانی نژادی یاد می شود. از همه مهمتر این که ، تبار یهودی اشکنازی ها مورد تردید است.
برخی نظرات قوم شناسانه یهودیان اشکنازی را از تبار قوم خزر به شمار می آورد. خزرها قومی از نژاد زرد هستند که از کرانه شرقی دریای کاسپین به کرانه غربی آمدند و در قفقاز و ماورای قفقاز ساکن شدند. قوم خزر هزار سال پیش توسط امپراتوری اکراین نابودو پراکنده شد. بسیاری از شواهد باستانی نیز این ادعا را ثابت می کند. در کتاب ارمیا نبی عهد عتیق از «اشکناز» به عنوان محلی نزدیک کوه آرارات و قفقاز یاد شده است. سیاست قوم مدارانه جدید اسراییل که بر یک همگونی نژادی و قومیتی مورد تردید که از درون با تبعیض روبروست ؛ تکیه دارد و با نادیده گرفتن حقوق چند میلیون عرب با یک چالش جدید جهانی روبرو خواهد شد. این سر آغاز رویارویی جهانی با یک حرکت نژادپرستانه گسترده است.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه