روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
27 فروردین 1397  |  جامعه  |  کد خبر: 45816
0
0
نقد یا گسترش «ایدئولوژی کار»؟
همدلی‌| کار برای برخی از ما ایرانیان راهی برای امرار معاش است و برای برخی دیگر، چیزی بیش از کسب درآمد؛ چیزی که آدمی از آن هویت می‌گیرد و هستی خود را در گرو آن قرار می‌دهد. نتیجه در هر دو حال یکسان است: کار سخت ارزش است. چه آن کسی که تنها برای امرار معاش کار می‌کند و چه آن کسی که تمام هستی و هویت خود را در گرو کار قرار می‌دهد، در ایران امروز باید «سخت» کار کند.
در این میان هم وضعیت اقتصادی نه چندان مناسب این روزها کار سخت طلب می‌کند و هم رسانه‌های دیداری و شنیداری در گسترش ایده «کار سخت؛ ضامن موفقیت فردی» موثرند. این موضوع وقتی نقش فزونتری می‌گیرد که بدانیم ایران ما سال‌هاست در اندیشه توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است و این همه در گرو «کار سخت» بازنمود می‌شود. روایت‌های بسیاری خوانده‌ایم از مردم ژاپن و آلمان که چگونه با کار سخت، خود را از پسِ خرابی‌های دو جنگ جهانی به جایگاه کشورهای پیشرفته جهان ارتقا دادند. این روایت‌ها با ترکیبی از میزان راندمان کاری پایین ما ایرانیان، جریان معنایی پر قدرتی را فراهم می‌آورد که خلل در آن به نوعی مخالف جریان آب شنا کردن است چه اینکه در میان رسانه‌های دیداری و شنیداری فارسی زبان، کمتر می‌توان سخنی در نقد «ایدئولوژی کار» یافت اما در رسانه‌های انگلیسی‌زبان، روایت‌هایی که منتقد «ایدئولوژی کار» باشند کم و بیش مشاهده می‌شود. در تببین این موضوع چه بسا باید عنصر مکان را در نظر گرفت. در جوامعی که انباشت سرمایه در حال انفجار است و نیروی کار به سر حد راندمان خود رسیده است، لابد وقت آن رسیده است که بازاندیشی‌ای صورت بگیرد و «آدمی» به جای «جامعه» بنشیند و به جای آن‌که نقطه عزیمت انواع و اقسام ایدئولوژی‌ها، خدمت به «سیستم» باشند، طرحی نو درانداخت و نقطه عزیمت را خدمت به «انسان» قرار داد.
آیا ما ایرانیان تا رسیدن به این بازاندیشی راهی دراز در پیش داریم و فعلا باید در گسترش «ایدئولوژی کار» بکوشیم؟ یا اینکه اساسا نباید رویکردی «نردبانی» داشت و ما ایرانیان همین اکنون نیز می‌توانیم و لازم است در نقد «ایدئولوژی کار» سخن برانیم؟
اندرو تگرت(Andrew Taggart)، فیلسوف پراگماتیست و کارآفرین برجسته کانادایی در مقاله‌ای تحت عنوان «If work dominated your every momenwould life be worth living» در وب‌سایت ایان به موضوع کار پرداخته است. این مقاله را وب‌سایت ترجمان با عنوان «چه می‌شود اگر کل زندگی را با کار اشتباه بگیریم؟» و ترجمه سجاد امیری منتشر کرده است. با امعان نظر به اینکه چنین اندیشه‌هایی در وضع و حال جوامع سرمایه‌داری مطرح شده است و تطبیق آن برای اوضاع ایران می‌تواند محل چالش باشد، ترجمه این مقاله در ذیل می‌آید:
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه