روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
18 فروردین 1397  |  اقتصاد  |  کد خبر: 45400
0
0
بیشترین شکاف درآمدی زنان و مردان در جهان
اختلاف درآمدی زنان و مردان در موقعیتهای شغلی یکسان نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته هم مشاهده می شود و به همین دلیل مطالعات در مورد نرخ تغییر شکاف درآمدی در سالهای اخیر ادامه دارد.
در برخی از کشورها شکاف درآمدی بین زنان و مردان بیش از دیگر کشورها است. طبق این گزارش که بر مبنای اطلاعات سال ۲۰۱۷ میلادی و بر مبنای گزارش تهیه شده از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی تهیه شده است شکاف درآمدی بین زنان و مردان در کشور کره جنوبی بیش از دیگر کشورهای عضو این سازمان است.
در سال گذشته شکاف درآمدی بین زنان و مردان در این کشور برابر با ۳۶.۷ درصد بوده است.
این وضعیت در کشورهای دیگر آسیایی از جمله ژاپن هم دیده می شود ولی میزان این شکاف درآمدی در ژاپن برابر با ۲۵.۷ درصد گزارش شده است. شیلی سومین کشور دنیا از نظر بزرگی شکاف درآمدی بین زنان و مردان است. در این کشور شکاف درآمدی بین مردان و زنان و ۲۱.۱ درصد است به این معنا که در موقعیت های شغلی یکسان مردان ۲۱.۱ درصد بیش از زنان دستمزد دریافت می کنند.
در این سال کانادا چهارمین کشور دنیا از نظر بزرگی شکاف درآمدی بین مردان و زنان است.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه