روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
26 تیر 1396  |  جامعه  |  کد خبر: 34201
0
0
گفتاری از آذر منصوری
زنان ایران و حذف سقف های شیشه ای
امروز ماییم و مریم میرزاخانی زن نخبه جوانی که سقف شیشه ای و تصورات محصورکننده از زنان را در هم شکست و صف شکن دانش شد اگرچه سال‌ها است از مرز ایرانی بودن گذشته بود و جهانی شده بود و هزاران مریم دیگر که هریک به نوعی در مبارزه با این سقفهای و دیوارهای شیشه ای که مبتنی بر نگاه جنسیتی پیش رویشان صف کشیده است. مریم ایران که با درخششی شگرف در دانش ریاضی، دیگر مریم جهان شده بود. و افسوس که زمین هم برای پر پرواز بلندش کوچک بود و چه زود رخت سفر از کره خاکی بربست و به سوی جاودانگی پرگشود.آری، آنچه امروز پس از به سوگ نشستن مریم نیازمند تاملی دوباره است این است که ستاره های مریم آسمان ایران که کم هم نیستند اگرچه که پر پروازی بلند دارند و همتی پویا، اما به اذعان انچه در اطرافمان شاهدیم دو راه در پیش دارند یا باید تاجایى بزرگ شوند که در موطن خود جایی داشته باشند که با سقفهای شیشه ای متوقف می شوند و یا اگر می خواهند بزرگتر شوند و از سقفهای مذکور عبور کنند و در شمار نخستین هاى علم و دانش و فناورى قرار گیرند لابد باید به دیارى دیگر بروند که فاقد این سقفها باشد و این بزرگی و توانایی بیشتر آنها دیده شود و فارغ از تاکید بر جنسیت شان و نادیده گرفتنشان و سقف و مانع پیش پایشان گذاردن، امکانى برای رشد بیشتر نیز داشته باشد.مریم ایران به دیار باقى شتافت، و تقدیر او چنین رقم خورد که بیش از این میهمان دیار فانى نباشد و همه باید در برابر این تقدیر تسلیم باشیم و براى او طلب رحمت واسعه الهى کنیم و براى بازماندگانش طلب صبر که "انالله و اناالیه راجعون"؛ اما سنگینی و تلخی فقدان او باید تذکر و یادآورى برای ما بازماندگان باشد که ببینیم و باور کنیم که وقتى زن و زنان ایرانی در رده نخستین های جهان قرار می گیرند و افتخارى و افتخاراتی برای کشور خود و جهان به جای می گذارند چرا همچنان بر ایستایی سقف هاى شیشه ای اصرار داریم و نمى پذیریم که" و خلقناکم ازواجا"، وهردو انسانند و باید به تعالى برسند .نمی پذیریم که زنان ایران مى توانند و اگر اراده اى برای حذف سقفهای شیشه ای باشد در همه امور در رده نخستین ها قرار گیرند و فقط کافى است سقف هاى شیشه ای را از سر آنان برداریم و باور کنیم که نادیده گرفتن توان و ظرفیت ۵٠درصد از جمعیت کشور سدى خواهد بود در مسیر تعالى و پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور و باور کنیم که مریم هاى ایران بسیارند و تا هستند باید قدر آنها را بدانیم.آرى مریم میرزاخانى دیگر در میان ما نیست، اما پرواز او نیز مانند زیستنش باید به نماد و مظهرى از زن ایرانى تبدیل شود، نمی دانم،اما وظیفه دولت و حاکمیت است که هم مریم هاى ایران را دریابد و بداند که آنان به دنبال استیفاى فرصت ها و حقوق برابر براى ارتقاء و اثر گذارى در روند توسعه کشور هستند و هم مى خواهند به راستى ایران براى همه ایرانیان باشد. مریم های ایران را باید دریافت و فضا را برای پرواز بى تبعیض و در عرصه فرصتهای برابر پیش رویشان گشود تا در آسمان ایران برای جهان بتوانند بدرخشند و تحمیل بار سفر و هجرت برای جهانی شدنشان لازم نباشد و قدر سرمایه های انسانی این سرزمین را بدانیم.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه