روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
22 دی 1395  |  ورزش  |  کد خبر: 25085
0
0
اصالت اثر و استراتژی زندگی
دکتر محمدعلی نویدی- اصالت اثر اولا و بالذات یک تفکر و دیدگاه و نگرش است و ثانیا و بالتبع دارای راهبرد و استراتژی، و ثالثا واجد برنامه و راه کار و کاربست و عملکرد می‌باشد. بنابراین بحث از راهبرد در اینجا، بحث از منظر اصالت اثر و اثریت است، که هم شامل حوزه معرفتی در خصوص اثر و نسبت آن راهبرد می‌باشد و هم شامل بحث مدیریتی و نسبت اثریت و استراتژی می‌شود. پس، این تحقیق و پژوهش و تحلیل کوتاه، از زاویه دید سیاسی یا نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی صرف نیست، اگرچه بحث از اثر و اصالت اثریت، لاجرم و بالذات معطوف به تمام عرصه‌ها و میدان‌های گفته آمده نیز می‌گردد.
از دیدگاه اصالت اثر، استراتژی هم در حوزه تفکر و اندیشه مطرح است و هم در قلمروی علم و دانش تخصصی و هم در سپهر هنر و عمل و برنامه و عینیت و کاربردها؛ راهبرد، نماد و نشان طرز فکر و نوع و شیوه عمل و نقشه و برنامه راه و فعل می‌باشد. بدین‌سان، استراتژی شامل تاکتیک‌ها و فن‌ها و تکنیک‌ها و شیوه‌های برنامه‌ریزی و انحاء انجام کارها است. اینک به برخی از مختصات و مشخصات استراتژی از منظر اصالت اثر می‌پردازیم و به واکاوی و بررسی می‌نشینیم.
۱- شناسایی و شناخت و آگاهی از نیروها و توانمندی و توانش‌ها و نقش و اصالت اثرها، مثلا فقر در جوامع را در نظر بگیریم که خود یک واقعیت تلخ و دون شان زندگی انسان و انسانیت است. یکی از ریشه‌های فقر، عدم آگاهی از توان‌ها و قوت‌ها و اثرگذاری‌ها در زندگی است؛ مثل موقعی که بسیاری از جوامع روی مخازن نفت سکنی گزیده بودند، ولی از اثر و اثرمندی آن خبر و آگاهی نداشتند، مثل حالا که بسیاری از جوامع نفت و سایر مخازن و معادن طبیعی و خدادادی را کشف کرده‌اند و در فقر و تنگنایی و رنج به‌سرمی‌برند. پس شرط اول و اصل اول در اتخاذ استراتژی و راهبرد درست در زندگی و معطوف به اثرشناسی، علم و معرفت از توانایی‌ها و استعداد‌ها و نیروها و سرمایه‌ها است.
۲- اصل دوم در راهبرد درست با نگرش اثریت، به‌کارگیری و کاربست توانایی‌ها و قوه‌ها و منابع اثر است. به تعبیر دیگر بعد از شناخت مراجع و منابع و توان‌ها و اثرها، نحوه به فعلیت رساندن و شکوفا کردن آنها، اهمیت دارد، مثلا اگر جامعه‌ای از وجود ذخایر و معادن و منابع و سرمایه‌های طبیعی مطلع باشند، اما نحوه استفاده و بهره‌مندی از آنها را ندانند و نپرسند و تجربه نداشته باشند و آمادگی دانش و تجربه‌اندوزی نیز در خود فراهم نکنند، نمی‌توانند از فقر رهایی یابند، یعنی تنها داشتن ذخایر و نفت و گاز و معادن و مخازن کافی برای تدوین استراتژی و راه بردن زندگی نیست، زندگی به عمل و کاربستن نیروها و اثرها و انرژی‌ها، محتاج و حاجت‌مند است.
۳- از جمله مراحل و مراتب راهبرددانی و استراتژی‌شناسی از نظر اصالت اثر، تعیین و تبیین اهداف و غایات و غرض‌ها و چشم‌اندازهای زندگی است، مثلا، جامعه‌ای که از فقر و بدبختی معیشتی رنج می‌برد و چشم و انتظار گذران زندگی روزمرگی را دارد و تنها دغدغه‌اش زنده ماندن و حیات داشتن است، هرگز به هدف‌های متعالی و مترقی و با فرهنگ و تمدن‌سازی نمی‌اندیشد. تعریف و توصیف و تعلیل اهداف و مقاصد از مراحل اصلی تدوین راهبرد و راهنما در زندگی است، تعیین هدف‌ها سبب تجمیع همت‌ها و اثرها در پیش برد امور و کارها خواهد بود، هیچ جامعه‌ای و کشوری از خلا و از آسمان فقیر یا غنی، دارا و یا ندار، مرفه و یا تهی‌دست، ثروتمند و یا تنگ‌دست و بی‌ثروت، نیفتاده است. این فکر و اندیشه و علم و عمل هر فرد و جامعه است که تاثیر گذار است.
۴- هم‌سازی و سازگاری و ایجاد ارتباط وجودی و اثری بین اهداف و توانش‌ها در عرصه عمل و صحنه زندگی یکی دیگر از اصول طراحی و تدوین راهبرد‌ها و استراتژی‌ها در زندگی واقعی است، گویی زندگی از تحرک و فعالیت و جنبش و شکوفایی توان‌ها و اثرها شروع می‌شود و با وساطت و وسایل و کارکردها و سازگاری و مطابقت آن اثرها و منبع‌ها با اهداف و اغراض به پیش می‌رود، مثلا رهایی از فقر، چه فقر مادی و چه فقر معنوی و علمی و عقلی، نیاز به فهم مناسبت و موافقت منابع و ماخذ با مقاصد و مقصودها دارد. جامعه‌ای که دخل و خرجش سازگار نباشد، بالطبع به‌سوی فقر و قهقهرا و ارتجاع پیش خواهد رفت. این قاعده قابل تعمیم و تسری به سایر حوزه‌ها و قلمرو‌ها است، مثلا جامعه‌ای که نیروهای مستعد و نخبه آن به سایر کشورها پرواز کنند و وطن در غیر زادگاه خود بجویند، دچار فقر نیروی انسانی اثرگذار و مستعد و مناسب و معقول خواهد بود.
ادامه دارد...
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع میباشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه