روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 405  |  تاریخ: سه شنبه 09 شهریور 1395
<
>

چه بخواهید چه نخواهید از استوانه‌های نظام هستید
دستاورد هایی‌که  دلواپسان نمی‌خواهند ببینند
با پول بیت المال امید مردم را نشانه رفته اند
اصول‌گرایان قالیباف را برای گرم کردن تنور انتخابات می‌خواهند
چو پرده دار به شمشیر می زند همه را
اُدیپِ صمدِ بهرنگى
خنده با قیمت گزاف!
لیگ برتر در انتظار روزهای گرم
«کهریزک» و «مرتضوی» در دادگاه تجدید نظر
ماجرای کنسرت‌ها در کشور هرج و مرج ایجاد می‌کند
ماجرای کنسرت‌ها در کشور هرج و مرج ایجاد می‌کند
«کهریزک» و «مرتضوی» در دادگاه تجدید نظر
هیچ فردی از ستاد برجام جاسوس نبوده و دستگیر نشده