روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 1095  |  تاریخ: چهارشنبه 01 اسفند 1397
<
>

جانب ملت یا طرفدار انحصارگرایان
هفته پرکار وزارت خارجه و رخدادهای مختلف درآن از حمله تروریستی خاش تا نشست ورشو و... بررسی می‌شود
همزمان با برگزاری راهپیمایی اعتراض به اعلام وضعیت اضطراری در نقاط مختلف آمریکا انجام شد
افزایش قیمت بلیت سینماها می‌تواند درصد اندک مخاطبان هنر هفتم در ایران را به شکل فاجعه‌باری کاهش دهد
چه‌کار کنند نمی‌خرید؟!
توصیه رهبر انقلاب به «تصحیح خطاها» و ضرورت پیگیری مسئولان
ترامپ دنبال جنگ با ایران و اقدام خصمانه از خاک عراق نیست
آب گران می‌شود
چین می خواهد اعتماد راهبردی با ایران را عمیق تر کند