روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 516  |  تاریخ: شنبه 02 بهمن 1395
<
>

آتش بهشت
یک جای خالی هاشمی پر شد
آغاز آمریکای ترامپ
  دولت روحانی نگذاشت اقتصاد ایران مانند ونزوئلا شود
 نمایش عریان آسیب‌پذیری تهران
که از منجنیق جهل ما بارید هر سو شعله‌ها
پلاسکو، شهادت آتش‌نشانان و شهرسازی نمایشی
پلاسکو در حریقِ بحران مدیریت شهری خاکستر شد
محرمانه های خمینی درباره ‌ ‌هاشمی
 جامعه مسیر‌ هاشمی را ادامه می‌دهد
 رای‌آوری ترامپ و احمدی‌نژاد شبیه به هم بود
که از منجنیق جهل ما بارید هر سو شعله‌ها
پلاسکو، شهادت آتش‌نشانان و شهرسازی نمایشی
پلاسکو در حریقِ بحران مدیریت شهری خاکستر شد